දැනට තිබෙන පාඩම්...

Saturday, December 19, 2015

WEB ඉගෙන ගනිමු - 1 පාඩම

කෝමද යාලුවනේ ටික කාලෙකට පස්සෙ අායෙත් වැඩ පටාාාාන් ගත්තා...
අද අපි පටන් ගන්නවා web ගැන ඉගෙන ගන්න.
මුලින්ම කථා කලොත් web site හදන්නෙ කොහොමද කියලා, අපිට ඔින වෙනවා HTML, CSS, Java Script, PHP , data base ඒකක් තියාගන්න ඔිනනම් SQL ඒහෙමත් ඔින වෙනවා.

මේවාගෙන් මුලින්ම ඔින වෙන්නෙ HTML.HTML කියන්නෙ Hyper Text Markup Language කියන දේමයි. HTML වලින් page ඒකක් හැදෙනවනම් මේ page ඒකේ තියෙන්නෙ ප්‍රධාන කොටස් 2යි. ඒ head ඒකයි body ඒකයි.
HTML type කරන්නෙත් විශේෂ විදියකට... ඒ තමයි <head> විදියට. වචනෙ දෙපැත්තෙන් "<" ">" කොටස් ඒනවා. Angle brackets කියන්නෙ මේවට තමයි.

අපි කථා කලොත් code කරන්නෙ කියලා මුලින්ම <html></html>  කියන කොටස.
මේක අැතුලෙ තමයි අපේ code ඒක වදින්නෙ.
මුලින්ම කරන්නෙ head ඒකයි body ඒකයි දෙකම type කරගන්නවා.
<html>
<head></head>
<body></body>
</html>

මේක තමයි අපේ plan ඒක.
ඊට පස්සෙ වැඩේ පටන් ගන්නවා.

මුලින්ම කථා කරන්නෙ head ඒක ගැන.
head ඒකේ type වෙන්නෙ අපි web page ඒකේ address ඒකටත් උඩින් නම වගේ තියෙන කොටස.
<html>
<head>
<title>
Page ඒකේ title ඒක
</title>
</head>
<body>
</body>
</head>

මේ විදියට කඩලා type කරගත්තම අපි පටන් ගත්ත හැම tag ඒකක්ම ඉවර වුනාද කියලා පැහැදිලිව බලා ගන්න පුලුවන්.

ප්‍රධාන දෙවෙනි කොටස තමයි body ඒක.
body ඒකේ type වෙන දේවල් තමයි web page ඒකේ userට බලන්න පුලුවන් වෙන්නෙ.
body ඒකේ code වෙන ප්‍රධානම 2 තමයි <p> tag ඒකයි <h1>tag ඒකයි.
<p> tag ඒක පාවිච්චි වෙන්නෙ paragraphs type කරගෙන යද්දි.
<h1> tag ඒක ඔින වෙන්නෙ headlines type කරද්දි

මෙතනදි headline වල ප්‍රමාණ වෙනස් වෙද්දි පාවිච්චි වෙන tags මාරු වෙනවා.
<h1>Headline 1</h1>
<h2>Headline 2</h2>
<h3>Headline 3</h3>
<h4>Headline 4</h4>
<h5>Headline 5</h5>
<h6>Headline 6</h6> 


Headline 1

Headline 2

Headline 3

Headline 4

Headline 5

අන්තිම පෝලිම මෙච්චර පොඩි නොවුනත් පිලිවෙලින් කුඩා වෙනවා.

අපි ඊලග ලිපියෙන් තව ඉස්සරහ පාඩම් ගැන කථා කරමුකෝ...

ලිපි වල අඩුපාඩු පෙන්වන යාලුවන්ට වගේම අලුත් මාතෘකා කථා කරන්න උනන්දු කරවන යාලුවන්ටත් බොහොම ස්තූතියි...

ඉස්සරහටත් අපි ඒකට වැඩ කරමු...3 comments:

What is PowerShell -1

PowerShell mainly using by system administrators and system engineers to their daily work.  This task based command line mainly created by ...